Ковид-19 цар тахлын үед МСПК-н дотуур тусгаарлагдаж орон нутаг руу явах боломжгүй болсон дотуур байрны хүүхдүүдэд 3 сая төгрөгний хүнсний хангамжийг нийлүүлэв.

Ковид-19 цар тахлын тархалтаас үүдэлтэй МСПК-н дотуур байранд тусгаарлагдаж орон нутаг руу явах боломжгүй болсон дотуур байрны хүүхдүүдэд 3 сая төгрөг хүртэлх хүнсний хангамжийг нийлүүлэв.