Ковид 19 цар тахал гарсантай холбогдуулан ЭМЯ-нд 1000ш маск, 1000000 төгрөгийн хандивыг өргөв.

Ковид 19 цар тахал гарсантай холбогдуулан ЭМЯ-нд 1000ш маск, 1000000 төгрөгийн хандивыг өргөв.